Domácí úkoly - V. třída

     

Dlouhodobý úkol - 4. čtenářský deník žáci donesou do konce června.

Připomínám seznam pomůcek na výuku: PENÁL - 2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3 - na rýsování, kružítko, ořezané pastelky, pravítko, gumu a ořezávátko. Na Vv a Pč - vodovky, 3 kulaté a 3 ploché štětce, podložka, hadřík, kelímek, kulaté prašné křídy, voskovky, modelína, nůžky a lepidlo.

                              

   Úkoly na 21.5. -  Čj - s. 128/4 vypiš jednoduché věty a podtrhni základní

                                       skladební dvojice a přívlastek zakroužkuj

                                M  - s. 28/3 - u prvního ( růžového ) plánku vypočítej 

                                       obvod a obsah

                                M - s. 31/5 ústně

                                Vl - učit na test s. 3-10