Omlouvání nepřítomnosti žáka

Rodiče omlouvají dítě telefonicky, ale NE FORMOU SMS. Nepřítomnost musí být omluvena do 3 dní 

 a po návratu dítěte do školy musí být zaznamenána i písemně v ŽK.