Sběr papíru

 Naše škola pořádá i ve šk.roce 2018/19 soutěž ve sběru starého papíru. Děti mohou každý den nosit balíčky zváženého papíru. Každý balíček označte jménem a počtem Kg. Na konci školního roku budou všichni sběrači odměněni.

Žádáme rodiče, aby  nedávali papír do krabic, ale aby papír svázali provázkem, též nedávejte do balíků kartony. Děkujeme za pochopení.